Bipolar Spektrum Nedir?

Bipolar bozukluk ya da daha önceki adıyla bilinen manik depresif, mani ya da hipomani ve depresyon dönemlerinin birlikteliği ile görülen bir ruhsal bozukluktur. Bipolar bozukluk yaşayan kişiler gündelik hayatlarının yanında 1 veya 2 hafta ya da daha uzun süren mani ve depresyon dönemleri de yaşarlar.

Bipolar Spektrum Bozuklukları ise bipolar bozukluk ile ilişkili tüm bozuklukların olduğu gruba denir. Bipolar I bozukluk, mani ve depresyon birlikteliğini; bipolar II bozukluk, hipomani ve depresyon birlikteliğini; siklotimi, eşikaltı mani ve depresyon dönemlerini; pediatrik bipolar bozukluk, çocuklukta görülen mani ve depresyon dönemleri ile oluşan bipolar bozukluğu simgeler. Şizoaffektif bozukluk ise depresyon veya mani döneminin yanında gündelik hayatta görülen psikoz belirtilerinin de olduğu bir ruhsal bozukluktur. Bu bozuklukların hepsinin oluşturduğu kümeye bipolar spektrum denmektedir.

Bipolar, iki uçlu demektir. Bir uç mani veya hipomani, diğer uç ise depresyon denebilir. Bunun yanında depresyon ve mani birlikteliklerinin de görüldüğü karma dönemler de görülebilmektedir. Spektrum ise tam Türkçesi ile tayf anlamına gelmektedir. Işık tayfı, renk tayfı tüm ışığın hafiften koyuya olduğu ya da tüm renklerin simgelendiği yelpaze anlamındadır. Ruhsal bozukluklarda ise spektrum kavramı hafiften şiddetliye bozukluğun tüm seyrini ve biçimlerini kapsayan boyutsal bir bakış açısıdır.

Yukarıdaki menüde bipolar bozukluk ve ilişkili durumlar ile ilgili bilgileri bulacaksınız. Bipolar bozukluk ile ilgili tüm merak edilen kavramları açıklamaya çalıştık. Umarız sitedeki bilgiler, bipolar bozukluğu olanların ve ailelerinin gündelik hayatlarında işine yarar veya bu bozukluğu merak edenlerin merakını biraz da olsa tatmin eder. İyi okumalar dileriz.