Bipolar I Bozukluk

Bipolar I bozukluk, Dünya Sağlık Örgütü’nün tanı kriterlerine göre (ICD-10), bir mani ve bir depresyon dönemi ile tanısı konulan, Amerikan Psikiyatri Derneği’nin tanı kriterlerine göre de (DSM-5) bir mani dönemi ile tanısı konulan ruhsal bir bozukluktur. Bir diğer adıyla manik depresif olarak da bilinen bipolar bozukluk, tam anlamıyla Türkçe’de iki uçlu bozukluk anlamına gelir. ‘Polar’, uç veya kutup anlamını taşımakta, ‘bi’ ise iki anlamına gelmektedir.

Bunun yanında mani ve depresyonun birbirine karşıt iki kutup olmadığı ve beraber de görülebileceği gibi durumlar nedeniyle bipolar bozukluk yerine manik depresif demeyi daha uygun bulan klinisyenler de mevcuttur. Biz çoğunluk olarak söylenen tarzda bipolar bozukluk demeyi uygun gördük.

Buradaki bir mani ve bir depresyon dönemi denilince en az bir kez yaşanan tam mani dönemi anlamına gelir (hipomani değil). Bir depresyon dönemi de aynı şekilde en az bir kez yaşanan bipolar depresyonu anlamına gelmektedir. Aslında bipolar bozukluk denilince akla ilk gelen bipolar I bozukluktur.