Bipolar II Bozukluk

Bipolar II bozukluk, Amerikan Psikiyatri Derneği’nin tanı kriterine göre (DSM-5) bir hipomani ve bir depresyon dönemi ile tanısı konulan ruhsal bir bozukluktur. ‘Hipo’ kelimesi Eski Yunanca’da aşağısında, daha az anlamını taşımaktadır. Bu tanımdan bir hipomani döneminin, bir mani döneminden daha hafif geçtiği ve daha kısa sürdüğü anlaşılabilir.

Maninin daha hafifi anlamını gelmesi nedeniyle Bipolar II bozukluğun, aslında bipolar I bozukluktan daha hafif seyreden bir bozukluk olduğu anlamı çıkabilir; fakat asıl olarak birbirinden farklı zorlukları olduğu söylenebilir. Araştırmalara göre bipolar II bozukluk tanısı alanların daha fazla intihar girişiminde bulunduğu ve daha fazla depresif dönem geçirdiği bilinmektedir.

Hipomani ile Mani Ayrımı

Bir hipomani dönemi ile bir mani dönemini ayırmak, bazen zor olsa da tanı kriterlerinden aradaki fark anlaşılabilir. İlk olarak süre açısından farklılık taşırlar: Bir hipomani döneminin süre kriteri 4 gün iken bir mani dönemi en az 1 hafta sürmelidir (eğer hastaneye yatış kadar ciddi bir durum yoksa). İkinci olarak bir hipomani döneminde bireyler, manide olduğu gibi sosyal veya işlevsel anlamda bir bozulma yaşamayabilirler. Bu, hipomaninin sosyal ilişkileri bozacak kadar ya da çalışamayacak derecede işlevsellikte bozulma yaratacak kadar ağır olmadığı anlamına gelmektedir. Üçüncü olarak da bir hipomani dönemi, mani döneminde görülen psikoz belirtilerini içermez. Bir mani döneminden belirtirken psikoz belirtilerini de hesaba katabiliriz; ama hipomanide psikoz belirtileri yaşanmaz. Son olarak bir hipomani dönemi, bireyin illa hastaneye yatışını gerektirmez; ama mani döneminde hastaneye yatış çok daha fazla olmaktadır.