Depresyon Psikoterapisi

Depresyonda işe yarayan çeşitli psikoterapi yöntemleri bulunmaktadır. Bunlardan davranışçı terapi ve bilişsel davranışçı terapi en çok kullanılan ve araştırmalarla etkililiği kanıtlanan yöntemlerdir. Günümüzde psikoterapi denilince çok çeşitli psikoterapi yöntemleri var ve eğer sorununuz depresyon ise bu psikoterapi yöntemlerinden depresyonda işe yarayan yöntemleri kullanan terapistlere yönelmekte fayda var. Aşağıda araştırmalarla depresyonu tedavi ettiği kanıtlanmış psikoterapi yöntemlerini bulabilirsiniz:

Davranışsal Aktivasyon: Davranışsal aktivasyon, kişilerin yaşamlarında olumsuz olayların onları yaşamdan ve sosyal hayattan geri çektiğini ve bunun depresyonu beslediğini öngörür. Bu nedenle davranışsal aktivasyonda önemli olan kişinin istediği bir şekilde yaşamını aktif hale getirmesine yardımcı olmaktır. Burada önemli olan kişiye aktivasyon önermek değil, onun istediği aktifliği yakalamasına yardımcı olmaktır.

Bilişsel Davranışçı Terapi: Bilişsel Davranışçı Terapi de davranışsal aktivasyonu kullanır; ama bunun yanında kişilerin olumsuz, gerçekdışı düşüncelerinin de depresyonu beslediğini öngörerek kişilerin gerçekçi düşünmesini sağlamaya çalışır. Bu nedenle davranışçı tekniklerin yanında düşünme ve problem çözme teknikleri de bu terapi yönteminde kullanılır.

Kişilerarası Psikoterapi: Yine araştırmalarla etkililiği kanıtlanmış psikoterapi yöntemlerinden birisi de kişilerarası psikoterapidir. Bu yöntemde kişilerin yaşadığı sosyal olayların onların duygudurumuna yansıması çalışılır ve kişilerarası ilişkileri düzelterek depresyon sağaltımı amaçlanır. Ciddi seviyede depresyonda araştırmalarca etkinliği kanıtlanmış terapi yöntemlerinden biridir.

Farkındalık Temelli Terapiler: Özellikle kronik depresyonda farkındalık odaklı terapiler oldukça işe yaramaktadır. Hayatında 3-4 defa depresyon geçirmiş ve sürekli eşik altı depresyon yaşayan kişilere oldukça yararlı olan bir öğrenme tekniğidir. Farkındalık odaklı terapilerde farkındalık odaklı meditasyon teknikleri ile olumsuz düşünceleri azaltma ve yargılamadan kurtulma amaçlanır. Yapılandırılmış 8 seanslı bir grup terapi yöntemidir.

Diğer Psikoterapi Yöntemleri: Diğer terapi yöntemleri de yukarıdaki yöntemler kadar araştırmalarca kanıtlanmış olmasa da bir miktarda işe yaradıkları söylenebilir. Bu yöntemlerin çok çeşitli teorileri ve uygulamaları olmakla birlikte, başlıcaları şunlardır: kabullenme ve kararlılık terapisi, davranışçı çift terapisi, duygu odaklı terapi, kısa süreli psikodinamik psikoterapi.