EKT

Aynı zamanda ‘şok tedavisi’ olarak da bilinen elektrokonvulsif terapi (EKT), hem bipolar bozukluk için hem de ciddi seviyede depresyon için en etkili akut tedavilerden biridir. EKT, hızlıca ve etkili bir şekilde tedavi eder. Özellikle ağır seviyede geçen bir depresyon için ya da karma dönemde olanlar için kullanılır; fakat aynı zamanda mani döneminde olanlarda da kullanılıp maninin geçmesi sağlanabilir.

EKT’ye girmeden önce ilk olarak kullandığınız ilaçlar varsa, onlar kesilir ve vücudunuzdan o ilaçların atılması beklenir. Daha sonra EKT uygulamasından önce size genel anestezi verilir, böylece kaslarınızın rahatlaması sağlanır. Bunu yaparak vücudunuzun nöbet geçirmesi önlenir. Genel anestezi ile uygulama sırasında bilinciniz yerinde olmaz, bir şey hatırlamazsınız. EKT uygulaması sırasında doktorunuz elektrik darbesi vererek beyninizde hafif bir nöbet gerçekleşmesini sağlar. Böylece beyninizin nörotransmitter üretiminde hızlı bir yeniden başlangıç sağlanmış olur.

Genelde 4 ve 12 seans arasında EKT uygulanır. Bunun yanında EKT, koruyucu bir tedavi değil, akut tedavidir. Bu nedenle EKT bittikten sonra duygudurum dengeleyici, antidepresan veya atipik antipsikotik ilaçların kullanımına devam edersiniz.

EKT kullanımı, senelerce yoğun tartışmalara maruz kaldığından dolayı, bipolar bozukluğu olanlar ve aileleri, EKT kullanımını istemeyebilir. Fakat EKT, özellikle tedavi edilmezse intihar gibi sonuçları olacak ağır depresyonları tedavi etmede oldukça etkilidir.

Yan Etkiler: EKT, geçici bir süre hafıza kaybına neden olabilmektedir. Genelde son 1 ay içerisinde olan anılar unutulsa da bazı insanlarda daha eski anılar da unutulabilir. Fakat bu hafıza kaybı da geçicidir. Birkaç ay sonra hafıza tekrar yerine gelmektedir. Günümüzde EKT, uygun kullanıldığında güvenli ve etkili bir tedavi olarak bilinmektedir. Hatta hamile olup bipolar bozukluğu olanlarda depresyon ya da mani dönemlerinde kullanılabilir. Duygudurum dengeleyicilerin ve antidepresanların anne karnındaki bebeğe etkileri olabilecekken, EKT’nin uygun kullanıldığında herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

EKT, sizin veya ailenizin isteği dışında kullanılmaz. Diğer psikiyatrik tedaviler gibi EKT de doktorunuz ve sizin ya da ailenizin birlikte karar vermesi ile uygulanır.