Hipertimi

Günümüzde psikiyatride tanısal bir kriter olmamasına karşın, hipertimi, kişinin belirli bir dönemini karşılayan mani dönemi ya da hipomani dönemi gibi değil; daha çok tüm yaşamını kapsayan bir kişilik mizacı gibi gözükmektedir. Hipertimi, mani ve hipomani gibi atak halinde olmayan bir kişilik mizacı tanımıdır. Daha çok enerjik ve coşkulu, eyleme geçmeye hazır, kendini rahat ifade eden, şakacı, kendine güvenen, çoğunlukla iyimser, çok yönlü, ilgi alanı geniş, planları olan, az uyuyan, libidosu yüksek, rahat, yeniliğe açık olan, müdahaleci olan gibi özellikleri içinde barındırdığı düşünülmektedir.

Hipertimi, psikiyatride bir tanı olarak ya da bir tanıyı gerektirecek bir durum olarak düşünülmez. Sadece mizaç olarak düşünülmüştür. Ailesinde bipolar bozukluk öyküsü olan kişilerin bazılarında böyle bir mizaç görülmektedir.

Hipertimik mizacı olan kişilerin depresyona yatkın olduğu araştırmacılar tarafından düşünülmektedir. 1986 yılında Eckblad ve Chapman’ın Wisconsin Üniversitesi’nde yaptığı bir çalışmada, üniversite öğrencilerinin yaklaşık %6’sı hipomaniye eğilimli olarak çıkmıştır ve bu kişiler, zaman zaman kısa süreli depresif belirtiler yaşadıklarını belirtmişlerdir. Buı nedenle kişilik özelliği olarak hipertimik mizaç, depresyona yatkın olarak düşünülmektedir.