Karbamazepin

Mani tedavisinde ve koruyucu olarak tek başına ya da lityum ile birlikte de kullanılabilen bir epilepsi ilacıdır. Hızlı döngülü bipolar bozuklukta, karma dönemde, psikotik manide etkilidir. Lityuma yanıt alamayan hastaların üçte biri karbamazepine yanıt vermektedir.

200-400 mg’lık tabletleri vardır ve günlük doz 400-1200 mg arasındadır. Doktorunuz büyük ihtimalle günlük 200 - 400mg gibi bir doz ile başlayıp yavaş yavaş ilacın dozunu arttıracaktır. Karbamazepin kullanımında kan testleri yapılmaktadır ve genel kan seviyesinin mililitre başına 4-12 mikrogramda olması beklenmektedir.

Yan Etkiler: Sersemlik, bulantı, unutkanlık bildirilmiştir. Genelde kullandığınız doz ile ilintilidir ve birkaç hafta sonra kaybolabilir. Bazı kişilerde görme bulanıklığı, kabızlık, koordinasyon bozukluğu da olabilir. Kilo alımı pek görülmez.

Karaciğer enzimleri ve kan tablosu düzenli takip edilmektedir. Kullananların %10-15’inde deride kızarıklık bildirilmiştir. En ciddi yan etkisi beyaz kan hücrelerinde ani bir düşüşle seyreden (100.000‘de bir görülen) kemik iliği baskılanmasıdır (agranulositosis). Ateş, enfeksiyon, boğaz ağrısı, ağızda yaralar, kolay tahriş olma ve kolay kanama gibi durumlarda doktorunuza hemen danışmalısınız.