Karma (Mikst) Dönem

Bipolar bozukluk veya iki uçlu bozukluk terimi, sanki mani ve depresyon gibi birbirinden iki ayrı uç var ve bireyler, bu iki ucun arasında gidip geliyor gibi düşünülse de aslında gerçek tam da böyle değildir. İnsanlar, bazen hem mani belirtileri hem de depresyon belirtilerini aynı anda yaşayabilirler. Buna klinisyenler, karma dönem ya da mikst dönem demektedir. Bu dönemde kendinizi yerinde duramayan, gergin, endişeli hissedip bir yandan da depresyondaymış gibi hissedebilirsiniz. Zihninizde düşünceler uçuşur; ama hepsi genellikle negatiftir.

Karma dönem kriteri için, tüm depresyon kriterleri ve tüm mani kriterlerinin bir arada olması gerekir.