Lamotrijin

Özellikle bipolar depresyona karşı koruyucu olduğu için depresif dönemleri ağırlıkta olan kişilere verilen, Valproat ve Karbamazepin gibi aslında epilepsi için geliştirilmiş ilaçtır.

Bipolar depresyonu önlemede lityuma eşit, bazen de daha iyi sonuçlar verirken, mani dönemlerini önlemede çok iyi değildir. Bu nedenle lamotrijin, bazen lityumun ya da valproatın yanına ek ilaç olarak önerilmektedir. 25-50-100-200 mg’lık tabletleri vardır ve günlük doz 25-400 mg arasındadır.

Yan Etkileri: Kullanımı, lityum, karbamazepin ve valproat kullanımından daha kolaydır. Kan düzeyine bakılmasını gerektirmez. Daha az kilo alımı, el titremesi yapar. Tipik yan etkileri çok sık olmayarak baş ağrısı, baş dönmesi, görüntüde bulanıklık, mide bulantısı, kusmadır. Bu ilacı kullananların yaklaşık %5-10’unda tedaviye başlandıktan 2 ve 8 hafta arasında deri döküntüleri gözükebilir. Bu deri döküntüleri, nadir durumlarda Stevens-Johnson Sendromu olarak bilinen, deri yanması ve ateş gibi belirtileri bulunan hayati riski bulunan bir hastalığa dönüşebilir. Özellikle ilaç, valproatla birlikte kullanılınca ya da lamotrijin dozu çok hızlı artınca bu deri döküntüleri gözükmektedir. Bu nedenle doktorlar, genellikle 25mg gibi düşük dozdan başlayarak yavaş yavaş ilacınızın seviyesini asıl düzeyine yükseltirler.