Mani İlaç Tedavisi

Duygudurum dengeleyici bir ilacın yokluğu, psikiyatristlerin çeşitli ilaçları birlikte yazmalarına neden olmaktadır. Ayrıca kişisel farklılıklar da tüm bipolar bozukluk belirtilerini önleyecek ve herkese uyacak tek bir ilacın olmasının önüne geçmektedir. Bu nedenle daha çok maniyi etkileyen ve daha çok depresyonu etkileyen ilaçların olması kaçınılmazdır.

Hafif mani belirtilerini tedavi etmek için kullanılan en etkili ilaç lityumdur. Lityum, günümüzde hala yoğun olarak bipolar bozukluk tedavisinde kullanılmaktadır. Depresyona hafif bir etkisi olsa da hafif ve orta derecede maniyi önlemede etkilidir. Lityumun genel bilgisi için tıklayınız.

Aynı şekilde vaproat da maniyi önlemede oldukça etkili bir ilaçtır. Bu nedenle yine sık kullanılan ilaçlardan biri de valproattır. Valproatın genel bilgisi için tıklayınız.

Yine mani dönemlerinde karbamazepin/okskarbazepin ve verapamil oldukça etkilidir. Bu nedenle ciddi derecede manide kullanılan ilaçlardan da karbamazepin ve verapamildir. Karbamazepinin genel bilgisi için tıklayınız.

Hemen etki ettiği için özellikle hastane yatışında sık kullanılan maniyi engelleyici ilaçlardan biri de olanzapindir. Olanzapinin aynı zamanda depresyona da etkisi bulunmaktadır. Olanzapinin genel bilgisi için tıklayınız.