Mani Psikoterapisi

Bir mani döneminde işe yarayacak psikoterapi yöntemi şimdilik bulunmamaktadır. Mani döneminde bir kişinin akut bir psikoterapiden yarar sağlayacağını önermek de zordur. Bu nedenle bipolarla çalışırken psikoterapiye başlayacak birinin mani döneminde olmaması veya hafif depresyon döneminde olması öngörülür. Fakat bazı psikoterapi yöntemleri ileriki dönemlerde bir mani dönemi geçirmeyi önlemektedir. Yani o anda değil, gelecekte olabilecek mani epizodlarını önleyebilirsiniz. Yalnız bu önleme dediğimizden hayat boyu önleme, bundan sonra hiçbir zaman geçirilmeyecek değil, daha azaltma anlaşılabilir. Her mani döneminde beyinin bilişsel kapasitesinin zarar görmesinden dolayı bu yöntemlerden en azından bir tanesine başvurmanızda fayda bulunmaktadır. Bunu önleyebilecek yöntemler aşağıda verilmiştir:

Psikoeğitim: Barcelona’da geliştirilen bipolar bozuklukta psikoeğitim programı, 21 seans süren yapılandırılmış bir grup psikoterapi yöntemidir. Daha çok bipolar bozukluğu ve onunla ilgili faydalı bilgileri içerse de kişileri de bu eğitime katarak bir grup süreci yaratmaktadır. Bu yöntemin ilerideki mani dönemlerini ve bir derece depresyon dönemlerini önlediği araştırmalarca gösterilmiştir.

Yaşam Hedefleri Programı: Yaşam hedefleri programı da ABD’de geliştirilen bir psikoeğitim ve grup psikoterapisi yöntemidir. Yine grup sürecini içerdiğinden ve interaktif içeriğinden dolayı grup psikoterapisidir ve bipolar bozuklukla ilgili bilgileri katılanlarla paylaştığından bir psikoeğitim programıdır. Genel olarak 5 seans sürer; fakat daha uzun versiyonları da mevcuttur. Araştırmalarca ilerideki mani dönemlerini önleyebildiği gösterilmiştir. Depresyon dönemlerini önleyip önlemediği bir araştırma ile gösterilmemiştir.

Bilişsel Davranışçı Terapi: Bilişsel davranışçı terapi de psikoeğitim içermektedir ve daha sonra depresyon döneminde ve mani döneminde neler yapılacağını ve böyle bir dönem başlamadan ne gibi önlemler alınacağını kapsamaktadır. Farklı çalışmalarda farklı sonuçlar ortaya koysa da genel olarak bir miktarda ilerideki mani ve depresyon dönemlerini önleyebildiği söylenebilir.