Nasıl Tanı Konur?

Psikiyatrik ve psikolojik bozuklukların tanıları için kesin genetik belirtiler olmadığından tanı koyma işlemi, bozuklukların belirtileri, belirtilerin zamanla seyri, aile öyküsü ve tedaviye yanıt ile olmaktadır. Bipolar bozuklukta bir mani döneminin veya hipomani döneminin varlığı tanı için yeterli sayılmaktadır.

Bipolar bozukluğun tanısı için bazı yapılandırılmış görüşmeler yapılabilir ya da bir mani dönemini ve depresyon dönemini tanımada belirli testler uygulanabilir. Bu testlerin, bir ruh sağlığı uzmanının eşliğinde yapılması önemlidir.

ABD ve Avrupa’da doktora dereceli psikologlar ve psikiyatristler tanı koysa da, Türkiye’de sadece hekimlerin tanı koyma yetkisi vardır. Bu nedenle tanı koyma durumunda bir psikiyatriste danışmanız gerekmektedir. Tanıyı kolaylaştırmak için belirli testlerin yapılması gerektiğinde psikiyatristiniz, sizi bir psikoloğa yönlendirebilir.Bazı doldurduğunuz testler, sizi bipolar eşiğinde gösterebilir; fakat unutmayın ki testler, tanı koymak için yeterli kriter değildir. Testler, sadece tanı koymaya yardımcı olur. Tanı işlemi için bir psikiyatriste danışınız.

Tanı koyma işleminde sizin yaşam öykünüz, konuşma biçiminiz , davranışlarınız, düşünceleriniz ve aile öykünüz temel alınır. Tanı için asıl bilgiyi siz sağlarsınız. Bipolar spektrumda bir bozukluğunuz olup olmadığını anlamada tanıyı kolaylaştırmak için aile bireylerinin veya eşinizin bilgisine de başvurulabilir.

Farklı psikiyatristler, farklı tanılar koyabilir. Bu, o psikiyatristlerin bilgisizliğinden kaynaklanmayabilir; çünkü belirtileriniz, kitapta yazıldığı gibi dört dörtlük bir seyir işlemez ve tanı koyma işlemi, bir süreçtir. Zaman ile tanınız kesinleşebilir veya değişebilir.