Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif kompulsif bozukluk da bipolar bozukluk ile sıkça eşlik eden ruhsal bozukluklardan biridir. Obsesif kompulsif bozuklukta hem obsesyonlardan hem kompulsiyonlardan söz edilir.

Obsesyonların diğer ismi takıntılardır. Takıntılar, zorla, istenmeden kişinin aklına gelen, kaygı ve sıkıntıya neden olan yineleyici düşünceler veya imgelerdir. Kişinin istemi dışında aklına geldiği için kişi bunları bastırmaya ve düşünmemeye çalışır.

Kompulsiyonlar ise kişinin aklına zorla gelen takıntısına tepki olarak ya da o takıntının verdiği kaygıyı azaltmak için katı bir biçimde uyduğu yinelemeli davranışlardır. Bu davranışlara örnek olarak sürekli el yıkama, düzenleme, sayı sayma, sözcükleri yineleme gibi durumlardan söz edilebilir.

Bir örnek vermek gerekirse kişi, eğer başkalarının da kullandığı bir yere değdiyse mikrop kapıp hastalanacağı düşüncesi sürekli kafasında yinelenen bir takıntıdır ve kişi, bu takıntıdan kurtulmak için sürekli ellerini yıkar veya banyo yapar. Bu, sürekli ellerini yıkama veya banyo yapma da bu takıntılardan kurtulmak için kişinin ortaya çıkardığı kompulsiyonlarıdır.

Bu takıntılar ve kompulsiyonlar, kişinin bütün zamanını alabilir. Kişiler, ellerini yıkamaktan, sayı saymaktan ve evi temizlemekten yorgun düşebilir. Obsesif kompulsif bozukluk gibi bir durum söz konu olduğunda araştırmalarla gösterilen en iyi tedavi modelleri, davranışçı terapiler ve bilişsel davranışçı terapidir (BDT).