Balık Yağı (Omega-3)

Bipolar bozukluk için duygudurum dengeleyiciler ya da atipik antipsikotikler kadar etkili olmasa da ilave tedavi olabilecek bir madde de balık yağıdır.

1999 yılında Stoll ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, balık yağının, placebo tabletlerinden (ilaç yerine verilen ama içinde ilaç olmayan tabletler) daha etkili bir duygudurum dengelemesi yaptığı bulunmuştur. Böyle olması bayağı ses getirmişti; çünkü balık yağı, doğal ve kolay bulunabilen bir maddedir ve çok az yan etkisi bulunmaktadır. Fakat sonradan yapılan çalışmalarda depresyona karşı hafif bir etkisi dışında bir duygudurum dengeleyici etkisi bulunamamıştır. Depresyonun hafif seviyelerinde etkili olabilir ve bipolar bozuklukta duygudurum dengeleyici ya da atipik antipsikotiğe ek olarak kullanılabilir. Ama herhangi bir, duygudurum dengeleyici ya da atipik antipsikotik ilacınızın yerine geçmez.

Bunun yanında balık tüketen ülkelerle kültürel olarak mutfağında balık olmayan ülkeler karşılaştırıldığında balık tüketen ülkelerde bipolar bozukluk oranının daha az olduğuna dair araştırmalar da mevcuttur.