Pediatrik Bipolar Bozukluk

Pediatrik bipolar bozukluk, çocuk ve ergenlerde görülen bipolar bozukluk anlamındadır. Amerikan Psikiyatri Derneği’nin tanı kriterlerine göre çocuklarda bipolar bozukluk tanısı, yetişkinlerle aynı kriterlere göre değerlendirilmelidir. Tek fark olarak şu söylenebilir ki, çocuklarda psikiyatrik bozukluklar, asabiyet ile kendini göstermektedir. Asabiyet durumunda ise majör depresyon, karşı gelme bozukluğu, dikkat eksikliği/hiperaktivite tanısı konulabilir. Bu nedenle Geller ve arkadaşları, çocuk ve ergenlerde bipolar tanısının, ayrıca büyüklenmeci tavır, zindelik, aşırı coşkulu olma gibi mani belirtileri ile diğer tanılardan ayrılması gerektiğini belirtmektedir. İyi bir tanı için önde olan asabiyet sorunun altında büyüklenmeci tavır, zindelik, aşırı coşkulu olma gibi durumların olup olmadığının gözlenmesi gerekir. Çocuk ve ergenlerde bipolar bozukluk tanısı, çocuğu zamanla gözlemleyerek en iyi şekilde konulabilir.

Mani döneminde yetişkinlerde görülen kredi kartıyla çok harcama yapma, cinsel ilginin artması, yeni iş alanlarıyla uğraşmak, yüksek hızda araba kullanmak gibi yüksek riskli davranışlar, çocuk ve ergenlerde aynı şekilde görülmeyebilir. Çocuk ve ergenlerde görülebilen benzer davranışlar şu şekilde seyreder: anne veya babanın kredi kartını çalmaya çalışma, para çalmaya çalışma ya da parasını sürekli başkasına verme, yaşına uygun olmayan cinsel istek gösterme, olağandışı yüksek sesle ve hızlı bir şekilde konuşma, olağandışı aktiviteler başlatıp onları tamamlamama, yetişkinlerle hor görerek büyüklenmeci bir tavırda konuşma.

Bazen çocuklarda bipolar bozukluk, kendisini karma dönemde gösterir. Böyle bir durumda çocuğunuz, aynı anda hem ağlamaklı, üzgün hem de dünyanın tepesinde, yaşamı çok iyi gidiyormuş gibi davranabilir. Kendilerini düzgün bir şekilde anlatamadıklarında hayal kırıklığına uğramış hissedebilir ve agresif bir şekilde davranabilirler.

Yetişkin bipolar bozukluk tanısı bulunan kişilerin %40 ile 60 arasında bir kısmı, bipolar bozukluk belirtilerinin 19 yaşından önce başladığını belirtmişlerdir. Bu da bize çocuk ve ergen bipolar bozukluğunun aslında ne kadar yaygın olduğunu göstermektedir.

Çocuk ve ergenlerde bipolar bozukluk, hem ilaç tedavisi hem de ailenin de dahil olduğu bir psikososyal tedavi ile tedavi edilir. İlaçlar, kişiye göre çeşitli olmakla birlikte, psikososyal tedavide aile odak terapisi ve diyalektik davranış terapisinin çocuk ve ergen bipolar bozukluğunda işe yaradığı çalışmalarla gösterilmiştir.

Çocuk ve ergenlerde bipolar bozukluk belirtileri gördüğünüzde mutlaka bir çocuk ve ergen psikiyatristine danışın.