Psikiyatrist Kime Denir?

Ruh sağlığı söz konusu olunca bilimsel disiplinler çoğalmaktadır ve bu bilimsel disiplinlerin meslekleri çoğu zaman birbirine karışmaktadır. Bu karışımdan en çok etkilenen de psikiyatristler ve psikologlardır.

Psikiyatristler, tıp eğitimi görürler ve üzerine ruh sağlığı uzmanlığı yani psikiyatri konusunda uzmanlık eğitimi alarak psikiyatrist ünvanını alırlar. Günümüzde Türkiye’de ruh sağlığı alanında tanı koyma yetkisi tıp doktorlarında bulunmaktadır ve ruhsal bir rahatsızlığınız olup olmadığını öğrenebileceğiniz en yetkili kişiler, psikiyatristlerdir. Bir psikiyatrist tıbbi tedaviyi yöneteceğinden ilaç tedavinizi, hangi ilacı, hangi dozda kullanacağınız bilgisini, hastaneye yatışınızı ve hastanedeki tedavinizi psikiyatristler sağlar. Bir psikiyatrist aynı zamanda psikoterapi eğitimi alıp psikososyal tedavi kısmını da gerçekleştirir.

ABD ve Avrupa ülkelerinde klinik alanda doktoraya sahip psikologlar da ruh sağlığı alanında hastalıklara tanı koysalar da Türkiye’de böyle bir durum bulunmamaktadır. Türkiye’de sadece tıp doktorları ruhsal rahatsızlıklara tanı koyabilmektedir. Psikologlar, psikoloji bölümünü bitirip üzerine klinik alanda yüksek lisans yaparak uzmanlaşırlar. Klinik psikologlar, ruh sağlığı alanında çalışmak için eğitilirler. Bu nedenle psikoterapi yapacak bir psikoloğun klinik psikoloji alanında uzmanlaşıp uzmanlaşmadığından emin olunuz. Klinik psikologlar, psikoterapi eğitimi alıp psikososyal tedaviyi gerçekleştirirler. Bipolar bozuklukta ilave tedavi ile, kaygı bozuklukları ve depresyonda ilaçsız psikoterapi ile ruhsal rahatsızlıkları iyileştirebilirler.