Psikoeğitim Nedir?

Psikoeğitim, bir çeşit grup psikoterapisidir. Çok katılımcının olduğu bir terapi modelidir. Daha çok bipolar bozukluk ya da başka bir psikiyatrik bozukluk hakkında kişiyi bilgilendirme amaçlanır. Ama farklı katılımcıların yaşamlarını ve deneyimlerini de sürece kattığı için bir grup psikoterapisidir denebilir. Psikoeğitimin amacı, şifa veren doktor ve pasif hasta gibi bir ilişki modelini ortadan kaldırmaktır. Bunun yerine bilgi ve güvene dayalı uygun bir ilişki kurmayı sağlar. Psikoeğitim, sizin bipolar bozukluk konusunda bilgi edinme hakkınızı karşılamaktadır.

Psikoeğitim aslında uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Son zamanlarda ise bozukluğun kendisine dayalı yapılandırılmış psikoeğitim modelleri geliştirilmiş ve bu modellerin kontrollü çalışmalarla etki edip etmediği araştırılmaya başlanmıştır. Biz de bu yazıda bipolar bozuklukta yapılandırılmış ve etkili olduğu gösterilmiş 2 psikoeğitim modelini ele alacağız.

Yaşam Hedefleri Programı: Bu psikoeğitim modeli, ilk olarak ABD, Seattle’da yapılan psikoeğitim modelleri temel alınarak geliştirilmiştir. ABD’de Harvard Üniversitesi’nde görevli Mark Bauer ve Linda McBride tarafından yapılandırılmış bir şekilde uygulanan bu psikoeğitim programı, özellikle kişilerin bipolar bozukluğu anlamasını sağlayan psikoeğitim modülü ve yaşam hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak yaşam hedefleri modülünü içermektedir. İlk psikoeğitim modülünde bipolar bozukluk hakkında bilgi alırsınız ve daha sonra yaşam hedefleri modülünde yaşamınızı düzenleyici stratejileri, hedefler koyarak nasıl gerçekleştireceğinize yönelirsiniz. 5 seanslık psikoeğitim modülünü ve sizin için gerekli olacak kadar yaşam hedefleri modülünü içerir.

Bipolar Bozuklukta Psikoeğitim Programı: Barselona’da psikolog Francesc Colom ve psikiyatrist Eduard Vieta tarafından geliştirilen psikoeğitim programı, 6 ay süren 21 seanslık yoğun bir programdır. Farkındalık, ilaç uyumu, madde kötüye kullanımının engellenmesi, yeni durumların erken tespiti, düzenli alışkanlıklar ve stres yönetimi olmak üzere 5 modülü bulunmaktadır.