Psikososyal Tedavi Neden Gerekli?

Psikoeğitim ya da psikoterapi gibi psikososyal tedavilerin çok pahalı olduğu, işe yaramadığı çok söylenegelmiştir. Belirli bir derecede haklılık payı oldukları da söylenebilir. Psikoterapiler, özellikle devlet desteğinin olmayışı nedeniyle pahalıdır ve eskiden kontrollü çalışmalar yapılmadığından dolayı işe yarayıp yaramadığını da pek bilmiyorduk. Fakat günümüzde grup psikoterapileri gibi daha uygun olanlar var ya da 4-6 ay arası süren kısa süreli psikoterapi modelleri sayesinde daha uygunlar ve kontrollü çalışmalar sonucu artık işe yarayıp yaramadıklarını biliyoruz.

Öncelikle sadece psikoeğitim genelinden bakarsak, psikoeğitimin en önemli gerekliliği mani dönemlerini engellemesidir. Çünkü araştırmalara göre her mani dönemi, kişinin bilişsel kapasitesinde bozulmalara neden olmaktadır. Bu yüzden bu mani dönemlerini engelleyici tedaviler uzun vadede kişinin yararınadır. Her bipolar psikoterapisi, psikoeğitimi de kapsar.

Bir diğer etken ise, psikoeğitimin ve psikoterapinin hastaneye yatışı azaltmasıdır. Psikoeğitim ve psikoterapiye verdiğiniz ücretler, size pahalı gelebilir. Fakat ileriki dönemde hastaneye yatışınız hem eğer özel bir hastane ise hastane parası olarak size yansıyacaktır hem de iş hayatınız bir dönem boyunca etkilenecektir. Bu nedenle aslında psikoeğitim ve psikoterapi, uzun vadede daha ekonomik bir çözümdür.

Psikoeğitimin ve psikoterapinin kişinin özgüvenini geliştirdiği ve damgalanmayı azalttığı bilinmektedir. Damgalanma, bipolar bozukluğun kişiliğin bir özelliği olarak ele alınması ve bunun kişiye verdiği sıkıntı durumudur. Aynı zamanda psikoeğitim ve psikoterapi kişinin, bipolar bozukluk konusunda farkındalığını artırmayı hedefler. Psikoeğitim, aynı koşulları yaşayan bipolar bozukluğu bulunan kişilerin birbirine destek olmalarına yardımcı olur.

Psikoeğitime en iyi şekilde herhangi bir depresyon ya da mani döneminde olmadan başlamanız daha etkilidir. Psikoterapide de ya hafif depresyon ya da herhangi bir bipolar bozukluk dönemi olmadan başlamanız, tedavinin daha etkili olmasını sağlar. Bipolar bozuklukta kullanılan her psikoterapi modeli, psikoeğitim kısmını da kapsamaktadır. Ayrıca bipolar bozukluğu bulunanların, hayatlarının büyük kısmında eşik altı depresyon yaşadıkları düşünüldüğünde psikoterapi bu eşik altı depresyonu iyileştirmenizde size yardımcı olabilir.

Psikoeğitimin ve psikoterapinin en kısa şekilde etkileri bunlardır; fakat bunların yanında hayatınıza daha bir sürü etkisini görebileceksiniz.