SSRI Antidepresanlar (Floksetin, Fluvoksamin, Paroksetin, Sertralin, Sitolopram, Essitalopram)

Duygudurum dengeleyicinin yanına bazen doktorunuz antidepresan da kullanmanızı önerebilir. Antidepresan mutlaka bir duygudurum dengeleyici veya atipik antipsikotik ile birlikte kullanılır.

SSRI, İngilizce isminin kısaltmasıdır; Türkçe olarak Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörü denir. Bu sınıfdan bir antidepresan, özellikle eşlik eden bir kaygı bozukluğu olduğunda ilk seçenek olarak düşünülmektedir. Genellikle tablet dozu tercih edilen dozdur, gerekirse 2-3 katına kadar artırılabilmektedir.

Cinsel istek azalması, özellikle erkeklerde orgazmın gecikmesi gibi yan etkileri bulunmaktadır. Antidepresanlar, duygudurum dengeleyici ile birlikte kullanılmadığı zamanlarda mani veya hızlı döngüye neden olabilir. Kilo alımı, uykusuzluk (insomnia), baş ağrısı ve sık tuvalete çıkma, SSRI’ların diğer yan etkileridir.

Bu gruptan olmayan diğer antidepresanlar bupropion, duloksetin, venlafaksin, milnasipran, trazodon, mianserin, mirtazapin,reboksetin, agomelatin ve vortioksetindir.