Siklotimi

Siklotimi, uluslararası tanı kriterleri arasında yer alan bir ruhsal bozukluk olsa da bu tanının konulması, oldukça nadir görülen bir durumdur. Daha hafif bir depresyonun eşlik etmesi nedeniyle bunu yaşayan bireyler ve klinisyenler tarafından duygudurum bozukluğu olarak adlandırılmıyor olma ihtimali yüksektir.

Siklotimi tanısı için en az iki yıl süreyle (çocuk ve ergenlerde en az bir yıl süreyle) hipomani belirtileri için tanı ölçütlerini karşılamayan hipomaniye yakın bir dönem ve depresyon için de tanı ölçütlerini karşılamayan, ama depresyona yakın belirtiler gösteren bir dönemin birlikteliğinden söz edilebilir. Bu iki yıllık süre içinde kişi kendini zaman zaman eşik altı olarak depresyonda ya da hipomani yaşıyormuş gibi hissedebilir; ama bipolar bozuklukta belirttiğimiz yoğunlukta bir depresyon ya da hipomani yaşamıyor olabilir. Bu nedenle sosyal yaşamında ve iş yaşamında belirgin bir bozulma yaşamaz. Ama zaman zaman yaşadığı sıkıntılar nedeniyle psikoterapi yardımı almak isteyebilir. Bu nedenle psikoterapiye gelip hipomani ya da depresyon dönemleri belirtilerini karşılamasa bile böyle bir durumdan dolayı yaşamında sıkıntı yaşayan kişilerde siklotimi olup olmadığı kontrol edilmelidir. Böylece daha iyi bir tedavi seçeneği sunulabilir.