Şizoaffektif Bozukluk

Şizoduygulanımsal bozukluk olarak da geçen şizoaffektif bozukluk, şizofreninin belirtilerinin herhangi bir duygudurum bozukluğundan ya da depresyondan bağımsız olarak seyri ile doktorunuz tarafından tanısı konulabilen bir bozukluktur.

Şizoaffektif bozukluk tanısı konulması için kişinin şizofreninin sanrılar, varsanılar, konudan sapan ve anlaşılmaz konuşma, ileri derecede dağınık davranış ve duygusal katılımda azalma gibi belirtilerini iki hafta veya daha fazla hafta boyunca göstermesi gerekir. Bunun yanında bir depresyon dönemi veya mani dönemi de yaşamış olması gereklidir. Burada şunu belirtmek gerekir ki bazı mani ve depresyon dönemlerinde de sanrılar ve varsanılar ortaya çıkabilir; fakat mani veya depresyon döneminin geçmesine rağmen şizofreni belirtileri geçmiyorsa o zaman şizoaffektif bozukluktan şüphe edilebilir.

Şizoaffektif bozukluğun bipolar tür ve depresyon türü olmak üzere iki türü bulunur. Yani mani dönemi olmadan da kişiye şizoaffektif bozukluk tanısı konabilir. Ama şizoaffektif bozukluk tanısı konması için illa ki bir depresyon dönemi ya da mani dönemi gereklidir.

Kişinin majör depresyonunun olmadığı iki veya daha fazla haftada şizofreni belirtileri görülürse ve bu belirtiler, kullanılan bir maddeden dolayı oluşmamış ise şizoaffektif bozukluk tanısı konulur.

Şizoaffektif bozukluk, ilaç kullanıldığında kişinin sosyal yaşamı ve iş yaşamında herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Bunun yanında bilişsel-davranışçı terapi gibi şizofrenide de işe yarayan bir terapi modeli ile sonradan oluşacak dönemler için de yardım alabilirsiniz, hayatınızı düzene sokabilirsiniz.