Tıbbi Tedavi

Tıbbi tedavi, aslında çok fazla anlama gelebilir. Bir doktora gittiğinizde kan testinden tutun da fiziksel muayeneye kadar yapılan tedavilerin bütünüdür. Bipolar bozuklukta ise tıbbi tedavi dediğimizde anladığımız şey, bir psikiyatri uzmanı tarafından yazılan ilaçlar ve onların kullanımı, aynı zamanda EKT, TMS gibi tedavilerdir.

Bir mani dönemi ya da depresyon döneminde hastaneye yatışınız gerçekleştiğinde yapılacak şey, tıbbi tedavidir. Aynı şekilde hastaneden çıktıktan sonra alacağınız ilaçlar, ilaçların kullanımı gibi koruyucu tedaviler de tıbbi tedavinin alanına girer.

Bipolar bozukluk, tek uzmanın her şartı kontrol edebildiği bir rahatsızlık türü değildir. Bu nedenle son zamanlarda ruhsal rahatsızlıklar söz konusu olduğunda bir takım çalışmasından söz etmek mümkündür. Tıbbi tedaviniz psikiyatristiniz tarafından ele alınır; bunun yanında bir psikososyal tedaviyi, yaşam düzenlemesini psikoterapistiniz gerçekleştirir.