Ziprasidon

Ziprasidon etken maddeli ilaçlar, özellikle şizoaffektif bozukluk söz konusu olduğunda daha sık yazılmaktadır. Kontrol çalışmalarında maniyi önlemede etkili olduğu gösterilmiştir. Akut bir mani durumunda kısmen daha yavaş bir iyileşim gösterse de koruyucu tedavide mani dönemlerini önlemede etkili olduğu yine kontrollü çalışmalarla ve takiplerle gösterilmiştir.

Maninin yanında psikoz gibi bir durum olduğunda, psikozun etkilerini de geçirdiği ve psikoza karşı koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir. Bu nedenle şizoaffektif bozukluğu bulunan kişilere daha çok yazılan bir ilaçtır. Lityumla birlikte kullanıldığında mani ve depresyon için koruyucu olduğu bir çalışma ile gösterilmiştir.

Yan Etkiler: Ziprasidon ile yapılan çalışmalarda uyuşukluk, kas gerginliğinde artış, akatizi (yerinde duramama, sabit durunca huzursuzluk hissetme), baş ağrısı, mide ve bağırsak sorunları belirli yan etkiler olarak bulunmuştur.